Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Vaikai, lankantys ankstyvojo muzikinio ugdymo programą ritmuoja, improvizuoja kūno judesiais ir ritmo instrumentais, mokosi taisyklingo dainavimo paslapčių, taip pat susipažįsta su skirtingų epochų, žanrų, stilių ir nuotaikų vokaliniais bei instrumentiniais kūriniais, mokosi juos išgirsti, išgyventi ir patirtas emocijas išreikšti judesiu. vaikams sudaromos sąlygos pažinti įvairius muzikos instrumentus, jais groti, improvizuoti, kurti čia ir dabar. Dažnai ugdytiniai susitinka ir su vyresniais meno mokyklos mokiniais, iš kurių mokosi sceninės kultūros, atkaklumo keliaujant muzikos keliu. Taip pat vaikai supažindinami su pagrindiniais muzikos išraiškos elementais, mokomi muzikos rašto, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės. Viso to ugdytiniai siekia derinant laisvą, spontanišką vaikų žaidimą, organizuotas grupines bei individualias meninio ugdymo veiklas.
Šios programos trukmė 1-2 metai, per savaitę vyksta 2-3 pamokos, iš kurių 2 – grupinės, jos vyksta visiems, pasirinkusiems šią ugdymo programą, mokiniams, 1 – individuali, kuri skiriama atsižvelgiant į vaiko gebėjimus ir brandą.
Vykdant ankstyvojo muzikinio ugdymo programą, didesnis dėmesys skiriamas ne rezultatui, o kūrybiniam procesui – muzikavimo išgyvenimui ir jo emocinei raiškai. Programos pabaigoje vaikams sudaromos galimybės muzikinei saviraiškai viešuose renginiuose. Programa skirta 5-6 metų vaikams.

MMM · Pasaka Apie Bitutę


Informacija atnaujinta 2022-05-09

Accessibility