Mokyklos taryba

Pirmininkė – V. Armonienė

Sekretorė – R. Kyburienė