Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos taryba

Pirmininkė – V. Armonienė.

Sekretorė – R. Kyburienė.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė Kristina Strolienė – pavaduotoja ugdymui.

Raimonda Cimbolaitienė – vyr. mokytoja, koordinuoja choreografijos skyrių.

Asta Strašauskienė – mokytoja, koordinuoja dailės skyrių.

Rasuolė Girdzijauskaitė – vyr. mokytoja, koordinuoja muzikos skyrių.

Darbo taryba

Pirmininkė – Daiva Radzevičienė.

Sekretorė – Loreta Kupstienė.

Darbo tarybos nariai: Dana Žemaitienė, Irina Šerpytienė, Artūras Kaminskas.Informacija atnaujinta 2023-02-13

Accessibility