Komisijos ir darbo grupės

Mokyklos taryba

Pirmininkė – Neringa Krivičienė

Sekretorė – Kristina Jankauskaitė

Nariai – Rita Čižauskienė, Inga Juodvalkė, Gitana Vyšniauskienė, Arnas Stachnevičius, Lukas Dapkevičius, Urtė Kučinskaitė, Daina Misiukevičienė, Rasytė Čereškienė.

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė Kristina Strolienė – pavaduotoja ugdymui.

Raimonda Cimbolaitienė – vyr. mokytoja, koordinuoja choreografijos skyrių.

Asta Strašauskienė – mokytoja, koordinuoja dailės skyrių.

Rasuolė Girdzijauskaitė – vyr. mokytoja, koordinuoja muzikos skyrių.

Darbo taryba

Pirmininkė – Daiva Radzevičienė.

Sekretorė – Loreta Kupstienė.

Darbo tarybos nariai: Dana Žemaitienė, Irina Šerpytienė, Artūras Kaminskas.Informacija atnaujinta 2023-12-22

Accessibility