Administracija

Daiva Žardeckienė

Direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Kristina Strolienė

Direktoriaus pavaduotoja dailės ugdymui