Erasmus+

Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektas

„INTERACTION“

Nr. 2023-1-MK01-KA220-VET-000154804

Trukmė 2023-09-01 – 2025-08-31

Koordinatorius – N. Karevo aukštoji profesinė mokykla (Šiaurės Makedonija).

Partneriai:

 • Socialinė įmonė „Liofyllo“ (Graikija),
 • Technologinio vystymo konsultavimo firma „Omnia“ (Kipras),
 • Verslo ir skaitmeninio konsultavimo firma C.M. Skoulidi & SIA E.E.(Graikija),
 • Kultūros ir meno centras (Lenkija)
 • Marijampolės meno mokykla (Lietuva).

Pilnas projekto pavadinimas „Europos paveldo, tvaraus kūrybiškumo ir žiedinės ekonomikos sąveika“ („Highlight the European heritage through sustainable creativity and circular economy“). Šio projekto tikslas – tirti, analizuoti, fiksuoti parterių šalių kultūrinį ir istorinį paveldą, jo įtaką šiuolaikiniame gyvenime, „žaliąjį“ meną, startuolių verslą, technologinio meno pavyzdžius, iš jų mokytis. Projekto metu išaiškinti, kokios žinios ir kompetencijos reikalingos mokiniui, kuris nori susieti savo profesinę ateitį su menu, ekologija, paveldu bei naujausiomis technologijomis. Projektas nagrinės ir meno sąveiką su ekologija, naujausiomis technologijomis, žiedine ekonomika.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • parengti 6 filmuoti reportažai:
 • 2 žaliojo meno pavyzdžiai
 • 2 kūrybiškų startuolių pavyzdžiai
 • 2 naujausių technologijų panaudojimo kūrybinėje industrijoje pavyzdžiai
 • Mokomoji verslumo apžvalga tvaraus kūrybiškumo ir žiedinės ekonomikos klausimais
 • Kompetencijų aprašymai
 • Kūrybiniai seminarai ir mokymai
 • Internetinis seminaras
 • Meno renginiai Marijampolėje

Sukurti pirmieji projekto „INTERACTION“ rezultatai

Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „Interaction“ Nr. 2023-1-MK01-KA220-VET-000154804 darbo grupė jau įgyvendino pirmąsias veiklas.

Per 2023 m. gruodžio-2024 m. vasario mėnesius buvo sukurti pirmieji projekto produktai.

Sukurta 10 Atvejo studijų apie tvarumą, ekologišką meną, Lietuvos kūrybines industrijas, pateikiami pavyzdžiai, kaip Europos istorija ir menas įtakoja mūsų gyvenimą:

Sukurti 6 reportažai:

Žaliasis menas. Dailininkas V.Vekerotas
Žaliasis menas. Kvepianti tapyba. Dailininkas V.Butanavičius
Startuolis. Hexomeda
Startuolis. Juvelyras D.Vakrinas
Technologijos. Virtuali realybė
Technologijos. Z karta

Sukurti 5 interviu su įvairių specialybių menininkais, kūrybinių industrijų atstovais apie jų darbą ir kompetencijas:

Dailininkė E.Lipinskaitė
Zyplių dvaro meno vadovė I.Bagdanavičienė
Dainų šventės dirigentė D.Žardeckienė
Choreografė E.Misiukevičiūtė
Kūrybinių industrijų specialistas M.Klimašauskas


Informacija atnaujinta 2024-03-07

Accessibility