Integruota meninio ugdymo programa

Integruota meninio ugdymo programa siekiama lavinti muzikos, šokio, dailės gebėjimus per kūrybą, skatinti saviraišką, pasitikėjimą savimi, atsakomybę ir toleranciją; formuoti pradinius įgūdžius, dirbant su skirtingomis medžiagomis, priemonėmis, technikomis. ugdyti pradinius grafinės, spalvinės raiškos, aplinkos stebėjimo įgūdžius, skatinti pritaikyti savo kūryboje; lavinti pradinius muzikinius įgūdžius; skiepyti sąmoningą požiūrį į kultūrą, estetiką; ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

  • Integruota meninio ugdymo programa skirta 5 -6 metų vaikams, apjungianti dailę, muziką ir šokį. Dailėje vaikai susipažįsta su spalvomis, kompozicijos ritmu, teisingu priemonių laikymu rankoje, lavinami motoriniai judesiai, piešiant įvairius dalykus bei nesudėtingas temines kompozicijas. Supažindinama su skirtingomis dailės technikomis ir medžiagomis (guašu, akvarele, kreidelėmis, popieriaus plastika). Skiriama po 1 pamoką per savaitę (1 muzikos +1 šokio+ 1 dailės pamokos). Pamokos trukmė – 30 minučių. Programos trukmė – 1-2-3 metai (priklausomai nuo vaikų amžiaus). Mokestis –15 €/mėn. Ugdymo procesas Marijampolės savivaldybės lėšomis.
  • Integruota pradinio ugdymo programa skirta 7-9 metų vaikams. Skiriamos: 2 dailės pamokos per savaitę + 1 muzikos instrumento (pageidaujamo) + 1 dainavimo (solfedžio) +2 šokio pamokos. Viso 6 pamokos per savaitę. Pamokos trukmė – 45 minutės. Mokestis –15 €/mėn. Ugdymo procesas Marijampolės savivaldybės lėšomis.


Informacija atnaujinta 2024-03-22

Accessibility