Integruota meninio ugdymo programa

Integruota meninio ugdymo programa siekiama lavinti muzikos, šokio, dailės gebėjimus per kūrybą, skatinti saviraišką, pasitikėjimą savimi, atsakomybę ir toleranciją; formuoti pradinius įgūdžius, dirbant su skirtingomis medžiagomis, priemonėmis, technikomis. ugdyti pradinius grafinės, spalvinės raiškos, aplinkos stebėjimo įgūdžius, skatinti pritaikyti savo kūryboje; lavinti pradinius muzikinius įgūdžius; skiepyti sąmoningą požiūrį į kultūrą, estetiką; ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.
Šios programos trukmė 1-2 metai, per savaitę vyksta 3-4 pamokos. Vaikai ugdomi grupėmis. Programa skirta 5-6 metų vaikams.
Vykdant integruotą meninio ugdymo programą, didesnis dėmesys skiriamas kūrybiniam procesui, o ne rezultatui. Integruotos meninio ugdymo programos pabaigoje vaikams sudaroma galimybė pristatyti savo veiklos rezultatus viešame pasirodyme – koncerte, parodoje.Informacija atnaujinta 2022-05-09

Accessibility